Buddyjski festiwal Teeji w Górnym Mustang odbędzie się w maju

Festiwal Teeji odbywa się corocznie ze zmienną datą, zgodnie z kalendarzem tybetańskim. W tym roku wypada w dniach od 12 do 14 maja.

Impreza odbywa się w największej wsi Górnego Mustang, Lomanthang, która jest jednocześnie gaun wikas – „miejscowością gminną”. Gaun wikas Lomanthang leży w Nepalu Zachodnim, w regionie ośmiotysięcznika Dhawalagiri, w dystrykcie Mustang.

Słowo Teeji, lub także Tenji stanowi w regionalnym narzeczu skrót od „Tempa Chhirim”, co tłumaczyć można jako „modlitwa o pokój na świecie”. Festiwal Tenji upamiętnia zwycięstwo Dhorji Sonam, inkarnacji buddy nad demonem zwanym Ma Tam Ru Ta, który – według tradycji bon – żywił się ludzkimi ciałami i duszami oraz wywoływał susze i burze.

Impreza obejmuje trzy dni performance związanych z historią Dhorji Sonam. Przy pomocy tańców mnisi codziennie prezentują inną część historii – to tradycyjne tybetańskie przedstawianie w trzech aktach.

Tańce podczas festiwalu Teeji są organizowane przez mnichów klasztoru Choedhe, tradycji buddyjskiej Sakya.  Choedhe Monaster zamieszkuje około 65 mnichów z Lo Manthang, Nhenyul i Chhosyer.

Czas festiwalu Teeji jest w regionie Lomanthang sezonem turystycznym. Zgodnie z danymi zarejestrowanymi na rok 2017 w punkcie kontrolnym dystryktu Mustang 470 turystów zagranicznych oglądało Teeji Festival.

Prócz festiwalowych atrakcji region Górnego Mustang oferuje spotkanie z rdzenna kulturą buddyzmu mahajany i tradycji bon. Tu też zachodni buddyści chętnie odwiedzają mały klasztor zwany Ghar Gumba, który – według podań – jest pierwszym buddyjskim ośrodkiem utworzonym przez wielkiego Guru Rinpoche, gdy w ósmym wieku przeniósł on nauki buddyzmu z Indii do Tybetu.