Rząd Nepalu ogranicza zastosowanie pestycydów w produktach rolnych

W zeszłym tygodniu Wydział Bezpieczeństwa Żywnościowego, Rolnictwa i Środowiska w nepalskim Ministerstwie Rozwoju Rolnictwa rozpoczął – zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Handlu – przygotowania do ustalenia górnego limitu pestycydów i innych szkodliwych chemikaliów w produktach spożywczych, zwłaszcza warzywach i owocach.

Niewątpliwie rosnące stosowanie pestycydów w owocach i warzywach jest poważnym problemem, ponieważ jest bezpośrednio związane ze zdrowiem ludzi. Ministerstwo Rozwoju Rolnictwa w Nepalu analizuje różne sposoby kontrolowania stosowania szkodliwych chemikaliów w produktach rolnych, a ustanowienie prawnego limitu jest jednym ze środków”- poinformował Yogendra Karki, rzecznik prasowy Ministerstwa.

Zgodnie z danymi zebranymi przez Himalayan Times, rząd w ostatnim czasie zaobserwował zmniejszone zastosowanie pestycydów w żywności po tym, jak poziom pozostałości pestycydów i środków owadobójczych – zarówno w produkcji krajowej, jak i importowanych owoców i warzyw – został zauważony jako dość wysoki.

Nie jest to jednak pierwszy raz, gdy rząd nepalski przygotowuje się do kontroli przepływu owoców i warzyw na rynku, który wykorzystuje dużą ilość środków chemicznych. Wcześniej – w 2015 roku – Ministerstwo Rozwoju Rolnictwa utworzyło laboratorium testujące pozostałości chemikaliów na rynku w Kalimati. Planowano także utworzenie laboratoriów w Nepalgunj, Pokhara, Butwal, Narayanghat i Biratnagar. Laboratorium w Kalimati nie funkcjonowało jednka dobrze, a rząd nie był w stanie właściwie zrealizować swojego planu utworzenia takich laboratoriów w innych planowanych lokalizacjach.

Przedstawiciele Ministerstwa są zdania, że właściwym środkiem jest zniechęcane producentów krajowych do stosowania pestycydów i środków owadobójczych poprzez uświadomienie im negatywnego wpływu chemikaliów na zdrowie zarówno rolników, jak i konsumentów. Konieczne jest też utworzenie laboratoriów do testowania poziomu pestycydów w różnych punktach importowych.

W międzyczasie, Ministerstwo Handlu wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Rolnictwa podjęły decyzję o podjęciu inicjatyw w zakresie promowania w produkcji żywności standardów Dobrych Praktyk Rolnych i Zintegrowanego Zarządzania Szkodnikami. Zdecydowano także o zbudowaniu infrastruktury punktów kontrolnych poziomu pestycydów w owocach i warzywach.