Kalachakra Tantra – antyczna nauka całkowita

Kalachakra Tantra – antyczna nauka całkowita

Imię Kalachakry: Koło Czasu.

Kala – czyli czas jest aspektem niezmiennej błogości. Chakra – to koło, aspekt nieuchwytności, pustki wszystkiego. Zatem termin Kalachakra oznaczać może jedność wiecznej błogości i pustkę wszystkiego, co się manifestuje.

Jest Kalachakra Zewnętrzna, Wewnętrzna i Tajemna. Zewnętrzna Kalachakra to świat wokół nas: góry, rzeki, doliny, drzewa, domy, niebo, gwiazdy i planety. Wewnętrzna Kalachakra to etapy praktyki inicjacji oraz przewidywany etap inicjacji. Sekretna Kalachakra jest ciałem jednostki z systemem kanałów i pran. Znaczenie wszystkich trzech Kalachakr jest zaszyfrowane w dziesięciu literach rdzennej mantry.

W Tantrze Kalachakry zostało opisane, jak piętnastego dnia trzeciego miesiąca kalendarza księżycowego, rok po Oświeceniu, Budda Siakjamuni wygłosił na Górze Sępów sutrę Mahaprajnaparamita.

W tym samym czasie zamanifestował się on jako Kalachakra w pobliżu stupy Sri Dhanyakataka w południowych Indiach i przekazał nauki Kalachakra Tantry królowi Suchandra, władcy królestwa Shambali. Według innej wersji Budda nauczał tantry Kalachakry także na rok przed jego odejściem w Parinirwanę.

…Kalachakra, w sojuszu z partnerką Vishvamati zamanifestował się przed królem w trójwymiarowym pałacu wypełnionym boskim orszakiem. Pojawiła się tam też druga mandala przedstawiająca kosmos z planetami Układu Słonecznego. Twierdzi się, że cała inicjacja dla króla Suchandra zajęła czas równy jednemu kliknięciu palcami.

 

Powróciwszy do Shambali, król Suchandra wzniósł w królewskim parku trójwymiarową mandalę Kalachakry, pilnie praktykował tantrę i po osiągnięciu realizacji przekazał ten cykl nauk poddanym swojego królestwa. Władca stworzył również w swoim ojczystym języku wersety Tantry Kalachakry wraz z obszernym komentarzem na ten temat. Rdzenna Tantra Kalachakry składała się z 12 000 wersetów.

Nauki tej Tantry były przekazywane z króla na króla wraz z dziedziczeniem władzy w królestwie Shambali i mówi się, że kolejni królowie rządzili krajem po sto lat.

W siódmym pokoleniu po okresie władzy króla Suchandra praktyka ta została przekazana kolejnemu władcy, Manjushri. On zaś sformułował krótką tantrę Kalachakry, a jego syn i spadkobierca Pundarik napisał komentarz na ten temat, zatytułowany „Vimalaprabha”, co znaczy „Nieśmiertelne jasne światło”.

Te dwa teksty przybyły do ​​Indii dzięki dwóm joginom: Tilopie i Kalachakrapada the Elder.

W dziesiątym wieku, indyjski Mahasiddha, Tilopa mocą nadprzyrodzoną dotarł do królestwa Shambali i otrzymał tam wtajemniczenie w nauki Kalachakry od króla tego mistycznego kraju.

Kalachakrapada próbował dotrzeć do Shambali niezależnie od Tilopy i po doświadczeniu czystej wizji tego kraju otrzymał przeniesienie inicjacji Kalachakry.

Ci dwaj jogini byli pierwszymi, którzy rozpowszechniali nauki Kalachakry w Indiach. Tantra Kalachakry szybko zyskała popularność na klasztornych uniwersytetach w centralnej części doliny Gangesu, wkrótce była też praktykowana w klasztorach Kashmiru. W rezultacie pojawiły się cztery style praktyki Kalachakry.

Każdy tekst Kalachakry zawiera pięć rozdziałów.

Pierwsze dwa rozdziały dotyczą zewnętrznego i wewnętrznego cyklu czasu, a trzy ostatnie oznaczają cykl zmienny, czyli „inny”. W trzecim rozdziale omawiane jest inicjowanie, w czwartym – etap inicjacji, w piątym – etap ukończenia i osiągnięcie Przebudzenia. Wszystkie późniejsze komentarze na temat Kalachakry są komentarzami do tych dwóch tekstów i mają tę samą, pięciokrotną strukturę.

W okresie pomiędzy XI i XIII wiekiem do Tybetu przybyły trzy linie przekazu Kalachakry o różnej zawartości czterech indyjskich wersji dzieła. Niewielkie różnice były także ze względu na dokonywane tłumaczenia.

Te trzy linie – w różnych wersjach – przetrwały w Tybecie do dnia dzisiejszego. Początkowo przekaz Kalachakry istniał w szkołach Sakya i Kagyu, potem pojawił się także w szkole Gelug.

W tradycji Nyingma nie ma bezpośredniego przekazu tych nauk. Później lamowie Nyingma otrzymali inicjację Kalachakry z innych tradycji tybetańskiego buddyzmu.

Istnieją różne metody praktykowania Kalachakry. Istnieje praktyka medytacji Kalachakry w antropomorficznej postaci z dwiema rękami, jednak główną formą praktyki jest postać dwudziestoczteroręka Kalachakry. Ciało Kalachakry jest czarne lub ciemnoniebieskie. Ma cztery twarze: białą, czerwoną, czarną – lub ciemnoniebieską – i żółtą, które odnoszą się do czterech poziomów istnienia: ciała, mowy, umysłu i głębokiej świadomości – a także z czterech elementów: wody, ognia, wiatru i ziemi. Twarze są skierowane na cztery strony pałacu mandali, w którym sufit, ściany i detale architektoniczne są pomalowane w tych samych kolorach, co twarze zwrócone w ich stronę.

Vishwamata, partnerka Kalachakry ma osiem rąk, kolor jej ciała jest żółty. Jest naga i ozdobiona pięcioma symbolicznymi ornamentami. Ma ona cztery twarze skierowane w czterech kierunkach mandali.

Długie włosy Kalachakry są zawiązane na czubku głowy i ozdobione klejnotem spełniającym życzenia oraz sierpem księżyca. Jidam jest przyodziany w klejnoty oraz tygrysią skórę opiętą wokół talii. Ponad jego formą wśród języków ognia w pięciu kolorach siedzi postać Vajrasatwy.

W tantrze Kalachakry wyróżnia się:
Zewnętrzny cykl czasu – jest ciągłym przepływem zmian na poziomie zewnętrznym, na poziomie otaczającego świata i jego obiektów.

Wewnętrzny cykl czasu – jest ciągłym przepływem cyklicznych zmian na poziomie wewnętrznym, na poziomie aktywności życiowej, na poziomie prany, kanałów i bindu.

W Tantrze Kalachakry mówi się, że koło wewnętrzne jest nierozłącznie związane z cyklem zewnętrznym.
Te dwa cykle czasu składają się na koło Samsary – koło nieustannego cyklu życia i śmierci. Cykle te są kontrolowane przez siły zwane „wiatami karmy”. Karma powstaje, gdy umysł lgnie do zjawisk co się wiąże z przekonaniem o istnieniu rzeczywistości, zjawiskiem ignorancji i niewiedzy. “Malując” swój umysł kolorami różnych lgnięć, identyfikujemy te „kolory” ze sobą. Nowo wymalowane preferencje zakorzeniają się w nas w postaci tendencji świadomości i skłonności karmicznych. W odpowiednich warunkach uformowane w taki sposób doświadczenie – determinujące określone skłonności – zaczyna działać jako siły, które zmuszają nas do wykonywania pewnych czynności bez udziału świadomości. W taki sposób ustala się nasza karma.

Zewnętrzna i wewnętrzna Kalachakra są tym, co musi zostać oczyszczone.

 

Tajemny Aspekt Kalachakry obejmuje pełne studiowanie i praktykę Koła Czasu – medytację na ów zjednoczony aspekt Buddy wraz z jego mandalą.

O ile zewnętrzne zjawiska są powiązane ze światem wewnętrznym człowieka, jego psychiką i ciałem, to on sam zmieniając się działa również na otaczający go świat.

Rozwijając wewnętrzny spokój, możemy dojść do harmonii w relacjach z otaczającymi ludźmi, poszerzyć przestrzeń pełnej miłości dobroci i współczucia w świecie. Z drugiej strony, jeśli niektóre warunki zewnętrzne sprzyjają dojrzewaniu pewnych potencjałów karmicznych, zapobiegają temu inne warunki zewnętrzne. Astrologia Kalachakry ma na celu określenie korzystnego czasu różnych przedsięwzięć, co pozwala zharmonizować wewnętrzną energię człowieka z zewnętrzną energią okoliczności. System astrologiczny Kalachakry stanowił podstawę do stworzenia kalendarza tybetańskiego. Tu przeczytaj o zasadach funkcjonowania kalendarza tybetańskiego.

Tantra zawiera także doktrynę na temat wewnętrznej struktury ludzkiego ciała subtelnego – czyli uogólniając – psychiki. Aby wejść w głębokie praktyki Kalachakry, praktykujący powinien być świadom struktury swojego ciała duchowego, kanałów energetycznych i pran poruszających się w tych kanałach.

Opuszczając już wszystkie te naukowe definicje podsumujmy krótko, że Kalachakra to po prostu uniwersalny uniwersytet mówiący o naszym świecie zewnętrznym, warunkach w jakich żyjemy i wszystkich otaczających nas zjawiskach, o naszym wewnętrznym świecie – funkcjonowaniu ciała, mowy i umysłu – oraz o tym jak przekształca się świat wewnętrzny, co zasadniczo słowami jest niedostępne, a możliwe do uświadomienia jedynie przez zrozumienie bezpośrednie.

Do dziś linia ciągłości w przekazywaniu nauk Kalachakry jest nieprzerwana. Jego Świątobliwość czternasty Dalaj Lama udziela inicjacji Kalachakry na całym świecie. Praktyka jakiejkolwiek tantry jest jednak możliwa dopiero po inicjacji, która może nastąpić po uprzednim przyjęciu określonych ślubowań.

Artykuły powiązane

Zostaw komentarz

Войти с помощью: